kedjereaktion.nu
28 september 2010 | skrivet av praktikantkurs10

Kulturnatta! Nu på fredag i Viktoriahuset

Deltagarna på Färnebo Folkhögskolas kurs Praktikantkurs Sydafrika, arrangerar under Kulturnatta en fest med fokus på Södra Afrika. Ett försök att lyfta upp Södra Afrika och dess utveckling med fokus på dagens mångkulturella Sydafrika. Bland annat kommer ni få en inblick i hur Europa ännu idag påverkar utvecklingen i Afrika, t.ex. genom EU:s roll som aktör på världsmarknaden och genom de högaktuella Ekonomiska Partnerskapsavtalen (EPA).

Detta, och mer, kommer att gestaltas med hjälp av filmklipp, fotoutställning, korta seminarier, musik, poetry slam och open mic, trash art workshop med efterföljande auktion, filmvisningar, med mer med mera. Kom o gör oss sällskap i en av Göteborgs äldsta och charmigaste byggnader.

All vinst kommer att gå oavkortat till Afrikagrupperna.
Alkoholförtäring är förbjuden, men det kommer att säljas annan dryck, enklare förtäring samt försäljning av CD-skivor, smycken m.m.

SCHEMA
Stående programpunkter hela kvällen:
- Trash-art workshop
- Fotoutställningar
- Musik
- Försäljning av smycken, CDs, foton, kläder, kalendrar m.m.
- Informationsbord om EPA (ekonomiska partnerskapsavtalen) och GMO (genmodifierade organismer)
- Eco Café: alkoholfri dryck, fikabröd, matiga veganmackor m.m.
- Gör din egen t-shirt
- Korta filmklipp

Poetry slam/ open mic, storyteller från Soweto och seminarier:
18.00- 18.15
19.00-19.15
20.00 -20.15
21.00-21.15
22.00- 22.15
23.00 – 23.15

Trash Art Aktion:
22.15

Live-musik:
21.30 -
Floid Gumbo (aukustisk afro-beat/soul) och David Bäck (trummor) uppträder mellan 21.30 och framåt (varvat med ordinarie program)

Filmvisningar med efterföljande diskussion:
18.00–19.00
SPP: Food Sovereignty Campaign – en dokumentärfilm från Sydafrika om landreformen och småböndernas kamp för självförsörjning

19.00- 21.00
Monsanto’s Värld – en dokumentärfilm om det multinationella företaget Monsanto och deras verksamhet kring GMO (genmodifierade organismer)

21.00- 22.00
Sikhula Sonke– en dokumentärfilm om den fackliga organisationen i Sydafrika som jobbar med farmarbetares villkor

22.00- 00.00
Capitalism – A Love Story – Michael Moores senaste kritiska film om kapitalismen

Gå gärna med i vårat event på facebook! klicka här



7 juli 2010 | skrivet av admin

Carrot Mob Göteborg

En tidigare praktikant och numera en kär vän har tagit intiativ till Carrot Mob i Göteborg som vi självklart vill vara med och sprida ut i etern.

Eftersom det står så bra i facebook gruppen låter jag den förklara eventet och vad du kan göra för att hjälpa till.

Ps. Gå med i Carrot Mob Göteborg på facebook ds.

Från facebook:

Ni som går med skall gärna bo i Göteborg och vara beredda att med två dagars marginal gå och handla i butiken/butikerna som följer mobens krav på sänkta priser på ekologiska/rättvisemärkta varor med 20%. Blir vi över 3000 handlare så slår vi Stockholm och kommer att skapa världens största carrot mob!
Carrot mob går ut på att man samlar ihop en skara människor på ett par 1000 via facebook. sedan går man till butiker och kräver att dom skall sänka priset på ekologiska/rättvisemärkta varor med 20 %. Håller dom det dom lovar så får dom i utbyte moben! Jag kommer då att kalla på mobben (Alltså denna facebook grupp) Och då skall alla som har gått med i gruppen gå och handla i den butiken på en specifik dag som jag utsätter datum för två dagar innan!

Folkets vilja segrar alltid och det är bara seriösa personer som tänker handla på den utgivna dagen som får gå med! Carrot moben kommer att äga rum om 3-4 månader ungefär, men det krävs 3000 medlemmar från Göteborg som är villiga att gå och handla och göra sin insatts för att den skall bli av! Gå Med och visa folkets vilja förr rättvisa löner och en hållbar utveckling!

Carrot Mob



23 juni 2010 | skrivet av praktikantkurs10

Kärnkraft nej tack!

18:e juni röstade riksdagen ja till ett förslag gällande kärnkraft.
Detta beslut innebär att det nu är tillåtet att bygga nya kärnkraftverk, dock får antalet ej överstiga 10 och nybyggen skall ske utan statliga subventioner.
Sedan kommer man även kräva större ansvarsskyldighet.

Det blev en minimal majoritet, 174 ja och 172 nej, två röstade inte och 3 var inte närvarande.
Det är pinsamt hur man rent faktiskt kör över 1980 års folkomröstning mot kärnkraft som sedan blev till en lag om att alla kärnkraftverk skulle vara avvecklade år 2010, dvs i år.
onekligen börjar man undra över hur mycket ens röst faktiskt betyder, jag var inte där 1980 men jag är här i dag.

Inför omröstningen körde Greenpeace stenhårt på en kampanj för att få politiker att rösta emot förslaget. Som en del av kampanjen kunde man maila politiker om vad man själv tyckte, vilket jag gjorde.
Jag fick svar av totalt 4 politiker, 3 centerpartister och en moderat. Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström hade försökt få in en debattartikel i DN där de förklarade varför de röstade nej, men den kom inte med på grund av ”platsbrist”.
Jag mailade och frågade och har fått deras tillåtelse att publicera artikeln här på kedjereaktion;

”Därför röstar vi nej till kärnkraften den 17 juni.

Den 17 juni röstar vi nej till regeringens proposition om kärnkraften. Vi röstar nej för att kärnkraften är en farlig energikälla: den hotar freden, den hotar miljön och den lämnar ett avfall efter sig som är så giftigt att det måste gömmas kilometerdjupt ner i det uppländska urberget och bevakas där under oöverskådlig tid.
Sverige har existerat som ett sammanhållet rike i, högt räknat, åttahundra år, Nu producerar vi ett radioaktivt avfall som måste hållas undan allt liv och vaktas i hundratusen år. Det är ett orimligt uppdrag, vi lastar en oerhörd börda på kommande generationer. ”Vi har inte ärvt jorden från våra förfäder utan har den till låns från våra barn” säger ett indianskt ordspråk. Men nu intecknar vi barnens framtid långt över biosfärens gränser.
Den 17 juni är en ödesdag, riksdagen ska fatta beslut om att tillåta kärnkraftens utbyggnad med tio nya kärnreaktorer och därmed undanröja folkomröstningens beslut om avveckling. Det sker utan stort motstånd. Den starka och upplysta opinion som en gång fanns mot kärnkraften i Sverige och som drev fram folkomröstningen har försvagats och hamnat i skuggan.
Farorna förträngs, och inbäddad i försommarens grönska och förvillad av den kungliga bröllopsyran finns en stor risk att den 17 juni passerar nästan obemärkt. Men vi kommer att trycka på nejknappen och demonstrera vårt motstånd så starkt vi kan.

Vi beklagar att vi inte fått bifall till våra motioner, dels om att avslå regeringens proposition, dels om att kräva större ansvar av reaktorägarna för att förhindra stöld och spridning av det kärnvapenmaterial som finns i anslutning till reaktorområdena.
Vi är upprörda över regeringens beslut att skriva en proposition om kärnkraften i strid med Alliansens vallöfte och i strid med statsministerns regeringsförklaring: ”Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå.”
Menade alliansregeringen och statsminister Reinfeldt inte allvar med vallöftet och regeringsförklaringen den 6 oktober 2006?
Varför bryter regeringen sina löften? Beslutet har inte diskuterats, vare sig i riksdagsgruppen eller bland partimedlemmarna. Centern har, som vi känner partiet, tidigare varit ett gräsrotsparti som värnat om hederlighet och arbetsamhet och om människors självbestämmande. Och vi undrar vad det var som fick ledningen att så skyndsamt driva fram ett beslut om just kärnkraften – mot en stark opinion bland medlemmarna?

Kärnkraftens risker med radioaktivt smittade miljöer och kärnvapenspridning är så allvarliga och långsiktiga att frågan måste få en seriös, allsidig och blocköverskridande behandling. Att lämna olösta och rentav olösliga problem till våra barn och barnbarn och deras efterkommande är ansvarslöst och vittnar inte om någon stor regeringsduglighet.

I propositionen och i riksdagsbehandlingen har kärnkraften behandlats enbart som en energi- och kostnadsfråga. Den har inte beretts i försvarsutskottet, trots att den starka kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen varit känd ända sedan man upptäckte fissionskraften och utvecklade de atombomber som fälldes över Japan 1945.
Robert Oppenheimer, ”atombombens fader”, har berättat att när han bevittnade den första provsprängningen i New Mexico kom han att tänka på en rad ur Bhagavad Gita ”Jag har blivit döden, världarnas förintare”. Efter kriget kom han alltmer att verka mot spridningen av kärnvapen.
Men i Sverige har kärnkraftens intressenter länge förtigit och förträngt riskerna och den koppling mellan kärnkraft och kärnvapen som även branschen tog på allvar fram till 1980-talet. I en parlamentsrapport i Storbritannien 1976, ledd av Sir Brian Flowers, ”Royal Commission on Environmental Pollution”, med underrubriken ”Nuclear Power and the Environment” konstaterades att plutonium från det använda kärnbränslet utgör det största spridningsproblemet. Och man varnade för såväl plutoniumbriders som kärnvapenspridning genom terroristgrupper och sönderfallande stater. Nyare rapporter från forskare och experter har utfärdat samma varningar och även varnat för att utveckla världens ekonomi till en plutonium- eller MOX-ekonomi, där plutonium blir hårdvalutan. Genom att plutoniummängden i världen ökat dramatiskt finns det idag material till många tusentals atombomber i anslutning till världens reaktorförläggningsplatser, upparbetningsanläggningar och plutoniumfabriker.

Det är därför inte förvånande att de senast tillkomna kärnvapennationerna Israel, Kina, Indien, Pakistan och Nordkorea alla har plutoniumbomber, och att brittiska forskare förutser framväxten av tio till tjugo nya kärnvapenländer under den närmaste femtioårsperioden.

Men det finns också varningar från andra än forskarna, och vi vill uppmana regeringen att lyssna på dessa och att tänka om. Varningar har bland annat kommit från president Obama, från internationella experter och även från EU:s miljökommissionär som vill ha beslut om att inget kärnavfall får skickas ut från EU-länderna. Vårt eget utbildningsdepartement har skrivit kontrakt med ett antal tekniska högskolor och universitet om att de inte skall anta studerande från Iran och Nordkorea till vissa kärntekniska kurser, och cheferna för de svenska kärnkraftverken har skrivit till Miljödepartementet och begärt en utredning om att få en särskild beväpnad insatsstyrka som snabbt är på plats vid hotande sabotage.

På miljö- och strålskadeområdet kommer nya rapporter från tidigare öststater och som visar att nästan en million människor har dött som följd av Tjernobyl-katastrofen. Där hävdas det att den radioaktiva nedsmutsningen från den havererade reaktorn var upp till hundra gånger större än det radioaktiva nedfallet från de atombomber som fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Det kommer också oroande rapporter om ökad leukemi bland barn som bor nära kärnkraftverk.

Förutom kärnkraftens stora risker med avfall, radioaktiva utsläpp och kärnvapenspridning har den en klar nackdel genom att den är storskalig och känslig för störningar. De nya gröna energislagen däremot kan utvecklas i småskaliga system och drivas enkelt i andelsföreningar, enskilda firmor och små bolag, vilket är i linje med centerpartiets tidigare politik att slå vakt om människors egenmakt och förmåga att klara sig själva. Att överge den linjen och i stället öppna vägen för nya stora kärnkraftverk blir ett stort svek och ett olyckligt val för svenska folket.
Därför säger i nej till kärnkraft torsdagen den 17 juni.

Eva Selin Lindgren
Professor i fysik, vice ordförande i IKFF, riksdagsledamot C

Solveig Ternström
Skådespelare, företagare, riksdagsledamot C”

Detta var ett svar jag blev väldigt glad över, till skillnad från moderatens svar;
Hej!

Tack för e-post. Jag har dock motsatt uppfattning. Jag tycker att det är ett bra och välbalanserat förslag regeringen lagt fram. Jag tänker rösta Ja.


Bästa Hälsningar
(tog bort namet eftersom personen i fråga inte blivit kontaktad)
Riksdagsledamot (M)

Nu gäller det att arbeta hårt för att riksdagen inte skall leda oss in i en atomvinter!
Man kan till exempel aktivera sig genom Greenpeace kampanj;

//Hjalte




10 juni 2010 | skrivet av praktikantkurs10

Israel-Palestina konflikten och demonstrationståg i Kapstaden, Sydafrika

-”Free free Palestine, free free Palestine, free free Palestine, free free Palestine!”
Detta var ett av ropen som ekade gatorna på väg mot parlamentsbyggnaden i Kapstaden under demonstrationsmarschen den 3:e Juni.

De senaste veckan har media på många håll i världen uppmärksammat Israels angrepp mot den organisatoriska flottiljen Ship to Gaza, som är tänkt att sända förnödenheter till Gaza, port of Rafah. De som deltog i flottiljen var 40 olika länder, 35 internationella politiker (medlemmar av parlament, ex-diplomater, human rights aktivister, journalister) kända som okända aktivister och författare.
Vad som hände var att israeliska trupper gick till angrepp, bordade fartygen från helikopter och fartyg och dödat omkring 19 civila och skadat dussintals på internationellt vatten. Utrikespolitiskt har flera organisationer (bl.a. FN), länder, advokater kritiserat Israel mot angreppet och mot hur de har handskas kring situationen. Flera av aktivisterna sitter nu i fängelse och väntar nu antingen på att deporteras tillbaka till sina hemländer eller att riskera ställas inför rätta.

I svensk media skrevs att flera kända deltagare, t.ex. författaren Henning Mankell och religionsvetaren och vinnare av Leninpriset, Mattias Gardell deporterats till Sverige.
Enligt Gardells uttalande i Aftonbladet beskrev han attacken följande:

– ”Jag glömmer aldrig attacken. Vi omringades av 14 krigsfartyg, u-båtar och apachehelikoptrar med kommandosoldater. De använde gas, ljud- och splitterbomber. Det fanns inte tid att vara rädd, det var på liv och död”. (1)

Under förmiddagen den 3:e juni, efter ett möte på ILRIG (2), ringde Anne (en vän och praktikant på ILRIG) upp mig för att berätta att det skulle bli en demonstration beträffande Israel/Palestina konflikten som skulle tåga mot parlamentet. Hon undrade om jag ville delta och naturligtvis ville jag vara delaktig för att visa mitt stöd för Palestinierna. Två av arbetskamraterna på ILRIG deltog också i demonstrationen. Demonstrationståget skulle vandra mot Parlamentet från ett område (vars jag inte minns namnet på) och ställa krav mot Sydafrikanska regeringen att ta ställning om de problem som beträffar mot Palestina.

Från toppen av tåget var det en lastbil med högtalare där olika aktivister gav utsaga om Israels engagemang mot Palestinierna och utsade likheten över de problem som både var under apartheid i Sydafrika och existerar ”informellt” just idag i Sydafrika. Demonstrationståget dominerades av muslimer där plakat och flygblad delades ut vars texter innehöll fraser som ”Stop Israeli Terrorism”, ”Free Palestina”, ”Israel murders” m.fl. Vi tre svenskar som var på plats var så gott som de enda vita som deltog, där majoriteten var färgade muslimer och minoriteten var svarta. Ett antagande som väckte mig om varför det fanns så få svarta och vita, var att Sydafrika har i en såpass stor utsträckning egna inhemska problem när det gäller t.ex. främlingsfientlighet, fattigdom etc., och skulle förmodligen se detta som ett ”muslimskt” problem och som inte har något med Sydafrika att göra.

I demonstrationståget var det även flera olika organisationer som deltog där Palestine Solidarity Group (PSG) var representativa för demonstrationen. En annan organisation som deltog var Treatment Act Campaign (TAC) som jobbar med HIV/AIDS frågor och sexuellt våld mot kvinnor, ville visa sitt stöd och marschera. De var att de var klädda i orangea och mörkgröna tröjor där det, i synnerhet, intressanta i demonstrationsformen var att de uttryckte sig genom toyi-toyi (3), än de traditionella slagordsformen. Det var för mig en intressant upplevelse i demonstrationen om denna kontrast och solidaritet.

Vi som var där stannade inte alltför länge utanför parlamentet utan gick då demonstrationen fortfarande pågick. Jag passade på att köpa ”sidobackspegel-strumpor” där dessa strumpor är mönstrade i Palestina flagga med text där det står ”Free Palestine”. Jag har ingen bil men jag ger gladligen bort dessa till den som har. Enligt Sydafrikanska tidningen Amandla var det 8000 människor som demonstrerade. (4)

Enligt en blogg jag kom över, planerar nu den tysk judiska organisationen Jewish Voice for Peace en avresa mot Gaza nån gång i Juli. Edith Lutz, en medlem från organisationen, sa att de har fått mycket begäran från både judiska och icke judiska håll att delta i flottiljen. Läs vidare om det här

Referenser

(1) Aftonbladet

nyheter/article7241802.ab

(2) International Labour Research and Information Group (ILRIG). NGO (som jag praktiserar på just nu) i Sydafrika som jobbar med informationsarbete och stödja fackföreningar och rörelser för att hjälpa dessa till att ställa bättre villkor.

(3) Toyi-toyi är en dans som är vanligt förekommande i Sydafrika och är känd för sitt uttryck i politiska protester. Den uppvisar vanligen formen av stampande fötter, ringbildande folkmassa och sång som inkluderar politiska slogans – antingen spontant improviserande eller som är planerat utförd.

2008/02/toyi-toyi-of-southern-africa.html

(4) Amandla!

home-menu-item/305-8000-march-in-cape-town-against-another-israeli-atrocoty

/Ola